Cele

Cele projektu:

  • Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie rewitalizacji miast poprzez zielone dachy;
  • Opracowanie innowacyjnego kursu szkoleniowego na temat zielonych dachów, zawierającego przyszłościowe umiejętności w strategicznym obszarze inteligentnego rozwoju gospodarczego i społecznego;
  • Zapewnienie młodym absolwentom budownictwa i dziedzin pokrewnych możliwości praktycznego pogłębiania wiedzy i umiejętności;
  • Wspieranie szans na zatrudnienie oraz rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego młodych absolwentów budownictwa (i innych podobnych profili zawodowych) poprzez nabywanie nowych konkretnych umiejętności w celu znalezienia alternatyw na nasyconym rynku pracy;