Tikslai

Projekto tikslai:

  • Apsikeisti žiniomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais miestų regeneracijos, naudojant žaliuosius stogus, srityje.
  • Sukurti inovatyvų Žaliųjų stogų specializacijos mokymo kursą, suteiksiantį perspektyvių įgūdžių strateginėje pažangios ekonominės ir socialinės plėtros srityje.
  • Jauniems statybos inžinerijos ir panašių sričių absolventams suteikti mokymosi darbo vietoje galimybių.
  • Plėsti jaunų statybos inžinerijos (ir kitų panašių profesijų) absolventų įsidarbinimo galimybes, socialinį, profesinį ir asmeninį tobulėjimą, įgyjant naujų specifinių įgūdžių, siekiant rasti alternatyvų perpildytai rinkai;