Obiective

Obiectivele proiectului

  • Schimb de cunoștințe și bune practici privind regenerarea urbană utilizând acoperișurile verzi;
  • Dezvoltarea unui curs de formare inovator privind acoperișurile verzi, care să cuprindă abilități de perspectivă într-un domeniu strategic pentru o dezvoltare economică și socială inteligentă;
  • Furnizarea oportunităților de învățare la locul de muncă a tinerilor absolvenți în ingineria construcțiilor și în domenii similare;
  • Promovarea inserției profesionale, a dezvoltării socio-educaționale și personale a tinerilor absolvenți de ingineria construcțiilor (și alte profiluri profesionale similare) prin dobândirea de noi competențe specifice pentru a găsi alternative la o piață saturată;