Cilji

Cilji projekta:

  • Izmenjava znanja in najboljših praks o obnovi mest z zelenimi strehami.
  • Razviti inovativni tečaj usposabljanja o zelenih strehah, ki bo omogočil pridobivanje v prihodnost usmerjenih znanj na strateškem področju pametnega gospodarskega in družbenega razvoja;
  • Zagotoviti priložnosti za učenje na delovnem mestu za mlade diplomante na področju gradbeništva in podobnih področjih.
  • Spodbujati zaposljivost, socialno-izobraževalni in osebni razvoj mladih diplomantov gradbenega inženirstva (in drugih podobnih poklicnih profilov) s pridobivanjem novih specifičnih znanj, da bi našli alternativo zasičenemu trgu.