GreenRoofs Logo

Program izobraževanja za tehnike ZELENIH STREH

2022-1-PL01-KA220-HED-000086828

Povzetek projekta

Cilj projekta usposabljanja za zelene strehe je razviti inovativen tečaj usposabljanja, metodologijo in nov multidisciplinarni poklicni profil, ki bo specializiran za zelene strehe. Projekt bo spodbujal zaposljivost, socialno-izobraževalni in strokovni razvoj mladih diplomantov gradbeništva, krajinske arhitekture, urbanizma in sorodnih študijev s pridobivanjem veščin, ki so potrebne za obnovo mest.

V okviru projekta bo razvit program usposabljanja na strateškem področju urbane regeneracije. Hkrati bo podpiral mlade diplomante pri pridobivanju mednarodnih izkušenj na začetku njihove poklicne poti. Program usposabljanja v okviru projekta bo omogočil izobraževanje novega multidisciplinarnega strokovnega profila, specializiranega za kmetovanje in vrtnarjenje na strehah, ki ga imenujemo tehnik za zelene strehe.

Več informacij o zelenih strehah