GreenRoofs Logo

Program szkoleniowy dla specjalistów GREEN ROOFS

2022-1-PL01-KA220-HED-000086828

Streszczenie projektu

Projekt szkoleniowy Green Roofs ma na celu opracowanie innowacyjnego szkolenia, metodologii i nowego, multidyscyplinarnego profilu zawodowego, specjalizującego się w zielonych dachach. Projekt będzie sprzyjał zwiększaniu szans na zatrudnienie, rozwojowi społeczno-edukacyjnemu i zawodowemu młodych absolwentów kierunków budownictwo, architektura krajobrazu, urbanistyka i studia pokrewne poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do rewitalizacji miast.

W ramach projektu opracowany zostanie program szkoleniowy w strategicznym obszarze rewitalizacji miast. Jednocześnie będzie wspierać młodych absolwentów w zdobywaniu międzynarodowych doświadczeń na początku kariery zawodowej. W ramach kursu zostanie wykształcony nowy, multidyscyplinarny profil zawodowy, specjalizujący się w rolnictwie i ogrodnictwie na dachach, zwany technologiem zielonych dachów.

Dowiedz się więcej o Green Roofs