Rezulalty

Głównymi rezultatami projektu są:

R1. Kurs szkoleniowy i rozwój platformy w zakresie zielonych dachów (multidyscyplinarny i modułowy kurs szkoleniowy Green Roofs na temat zielonych dachów, -platforma e-learningowa zawierająca sekcję pośrednictwa pracy ułatwiającą wyszukiwanie staży na zielonych dachach)

R2. Poradnik dla trenerów Green Roofs (Narzędzia edukacyjne dla trenerów kursy Green Roofs umożliwiające skuteczne wdrożenie metodologii szkoleń)

R3. Wytyczne dotyczące szkoleń Green Roofs (Wytyczne dotyczące szkoleń w zakresie zielonych dachów mające na celu ułatwienie adaptacji kursu w szkolnictwie wyższym i promowanie jego dalszego rozwoju)