Περίληψη του έργου

Το έργο "Green Roofs Technician Training" στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης, μεθοδολογίας και ενός νέου, διεπιστημονικού επαγγελματικού προφίλ, εξειδικευμένου στις πράσινες οροφές. Το έργο θα προωθήσει την απασχολησιμότητα, την κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη νέων πτυχιούχων στη μηχανική κατασκευών και συναφών σπουδών, μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αστική ανάπλαση.

Το έργο θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης στον στρατηγικό τομέα της αστικής ανάπλασης. Ταυτόχρονα, θα υποστηρίξει τους νέους πτυχιούχους να έχουν διεθνείς εμπειρίες στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Το μάθημα θα εκπαιδεύσει ένα νέο, διεπιστημονικό επαγγελματικό προφίλ, εξειδικευμένο στις πράσινες οροφές και την κηπουρική, αυτό που ονομάζουμε Τεχνικός Πράσινης Οροφής.

Μάθετε περισσότερα για τις πράσινες στέγες